Патронажна грижа + в Община Николаево

Удължаване на срока на проект  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+“ между Министерство на труда и социалната политика и Община Николаево за разпределение...
Прочети
Община Николаево набира персонал за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Николаево”Община Николаево изпълнява проект „Патронажна грижа +...
Прочети
СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“В община Николаево стартира проект „Патронажна грижа + в община Николаево“ по процедура...
Прочети