Проекти на нормативни актове

С настоящата докладна записка председателят на ОбС Николаево внася предложение до ОбС за промяна в Правилника за организацията и дейността на...
Прочети
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕС настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26,...
Прочети
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 4...
Прочети
В този раздел се публикуват всички проекти за нови, проекти за изменение, допълнение и отмяна на нормативни актове на Общински...
Прочети