Проекти на нормативни актове / Обществено обсъждане

Проект за изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещ частично допълнение в нормата на чл.22, ал....
Прочети
Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Николаево и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно...
Прочети
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от...
Прочети
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от...
Прочети
С Наредба № 6 се определят местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно изменение на  годишния...
Прочети
С настоящата докладна записка председателят на ОбС Николаево внася предложение до ОбС за промяна в Правилника за организацията и дейността на...
Прочети
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника...
Прочети
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕС настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26,...
Прочети
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВОПредставяме на Вашето внимание разработен Проект на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА...
Прочети