ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

                На 13.11.2012 г. от 13.30 часа в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5, гр. Николаево, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност“.

Екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи актуални схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и възможностите за кандидатстване.

В рамките на информационната среща представители на ОИЦ – Стара Загора и на Община Николаево ще връчат наградите на участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град?“.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

           

 

За допълнителна информация: 

 Име на служител: Петя Ацинова, Управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com