ФОТОИЗЛОЖБА НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В НИКОЛАЕВО

В периода 24 – 28 ноември 2014 г. мрежата от 28 областни информационни центъра ще проведат обща инициатива под надслов Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“. В рамките на инициативата ще бъдат организирани изложби и събития във всички 264 общини на територията на Република България, които целят:

  • Да се представят успешно изпълнени проекти по оперативните програми от периода 2007 – 2013 г.;
  • Да бъдат представени приоритетите на оперативните програми от програмен период 2014 – 2020 г.;

На 28.11.2014 г. в гр. Николаево в конферентна зала на общинска администрация в 10,30 часа, Областният информационен център – Стара Загора ще открие фотоизложба с успешни проекти от областта, реализирани със средства по оперативните програми.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.