Назначаване на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г. в землищата в Община Николаево

Със своя Заповед № ПО-09-1052 / 03.08.2022 г. Директорът на ОД "Земеделие" - Стара Загора определи състава на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г. в землищата в Община Николаево.

Комисиите имат за задача да ръководят сключването на споразуменията между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Николаево за стопанската 2022-2023 година.

С целия тект на заповедта може да се запознаете от прикачения файл.