НОВИНА ЗА ПРОЕКТ „ПОМОЩ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО