О Б Я В А за набиране на кандидати за „Социален работник” в „Звено за услуги в домашна среда ”