Отмяна на Заповеди на кмета на Община Николаево за въведени противоепидемични мерки

На основание Заповед РД-01-247 / 11.08.2022 г. на Кмета на Община Николаево, във връзка с издадена Заповед РД-01-222 / 10.08.2022 г. на РЗИ Стара Загора, считано от 11.08.2022 г. въведените със Заповеди №№ РД-01-226 / 21.07.2022 г. и РД-01-227 / 21.07.2022 г.  временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево се отменят.

Съгласно Заповед РД-01-248 / 11.08.2022 г. на Кмета на Община Николаево, считано от днес, 11.08.2022 г. при влизане на външни лица и граждани в сградите на Общинска администрация Николаево, ЦАО и кметствата по места е препоръчително ползването на защитна маска за лице и дезинфектант за ръце.