Проучване по проект „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево“

Уважаеми граждани на Община Николаево,

От месец юни 2022 г.  в Община Николаево се провежда проект „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево“, финансиран по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ Код на процедура BGLD-3.002. Във връзка с това се прави анкетно проучване, подготвено от експерти с дългогодишен опит, и вашето участие в него и изразеното от вас мнение ще допринесе за обективното измерване на ситуацията в нашата община.


С попълването на въпросника участвате в предметна томбола с награда кана за пречистване на вода.

Въпросникът ще намерите на следния електронен адрес:         


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczt5vi3CseUrhllEq0KepDnB3RapJBasA7qmbF9TMU04ofjA/viewform


Благодарим ви предварително!

                                                                                                      От Екипа по проекта