Пасища и мери за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 г.

Пасища и мери за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 г. image

Списък

на пасища и мери – общинска собственост, предназначени

за общо ползване на земеделски стопани за 2021/2022 стопанска година 


Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

1

2

3

4

5

гр. Николаево

1

51648.36.65

8.594

пасище

ІІІ

2

51648.1.243

7.826

пасище

ІХ

3

51648.48.237

1.904

пасище

ІV

4

51648.48.310

7.525

пасище

 

5

51648.48.725

8.650

пасище

V

6

51648.48.737

7.149

пасище

V

7

51648.36.71

7.429

пасище

ІІІ

8

51648.1.62

5.989

пасище

ІХ

9

51648.46.85

10.667

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

65.733

 

 

с. Едрево

1

27070.15.77

131.105

пасище

2

27070.15.176

    2.146

пасище

 

ОБЩО:

133.251

 

 

с. Елхово

1

48163.132.9

12.679

пасище

V

2

48163.142.592

1.991

пасище

3

48163.332.602

6.496

пасище

V

4

48163.133.25

0.179

пасище

V

5

448163. 168.204

3.794

пасище

6

48163.633.489

4.373

пасище

V

7

48163.52.316

5.731

пасище

 

ОБЩО:

35.243

 

 

с. Нова Махала

1

51888.84.156

9.982

пасище

V

2

51888.98.33

2.290

пасище

VІІІ

3

51888.94.49

11.836

пасище

V

4

51888.98.34

15.169

пасище

VІІІ

5

51888.84.153

8.608

пасище

V

6

51888.84.249

3.346

пасище

ІІІ

7

51888.84.289

8.433

пасище

ІІІ

8

51888.84.150

10.983

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

70.647

 

 

 

 

 

 

 

 


*********************************************************************

Списък

на пасища и мери - общинска собственост, предназначени

за индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

гр. Николаево

1.

51648.28.284

27.760

пасище

2.

51648.51.512

1.946

пасище

3.

51648.26.217

23.630

пасище

V

4.

51648.36.735

12.853

пасище

ІХ

5.

51648.51.161

34.225

пасище

V

 

ОБЩО:

100.414

 

 

с. Едрево

1

27070.49.309

7.067

пасище

VІІІ

2

27070.23.9

5.059

пасище

3

27070.43.422

3.315

пасище

4

27070.49.42

58.602

пасище

5

27070.49.37

29.632

пасище

6

27070.55.60

24.350

пасище

8

27070.55.15

34.358

пасище

9

27070.50.13

82.723

пасище

10

27070.55.62

30.895

пасище

11

27070.55.50

287.505

пасище

12

27070.55.59

32.723

пасище

 

27070.55.206

111.077

пасище

 

ОБЩО:

707.306

 

 

с. Нова Махала

1

51888.94.129

16.713

пасище

ІІІ

2

51888.94.87

105.313

пасище

III

3.

51888.94.95

20.478

пасище

III

4.

51888.90.59

3.225

пасище

5.

51888.98.7

2.249

пасище

VІII

6.

51888.98.44

8.761

пасище

VІII

7.

51888.98.21

15.671

пасище

VІII

8.

51888.98.45

1.370

пасище

VІII

9.

51888.98.23

11.241

пасище

VІII

10.

51888.98.19

2.526

пасище

VІII

11.

51888.98.6

27.172

пасище

VІII

12.

51888.98.20

8.659

пасище

VІII

13.

51888.98.22

27.379

пасище

VІII

14.

51888.98.24

5.887

пасище

VІII

15.

51888.98.46

10.093

пасище

VІII

16.

51888.98.47

49.907

пасище

VІII

17.

51888.98.48

9.662

пасище

VІII

18.

51888.39.88

11.752

пасище

19.

51888.41.457

4.088

пасище

20.

51888.42.70

5.556

пасище

21.

51888.45.73

6.262

пасище

22.

51888.46.106

5.299

пасище

23.

51888.90.127

3.545

пасище

ІII

24.

51888.94.85

5.967

пасище

25.

51888.94.62

4.063

пасище

V

26.

51888.94.105

3.447

пасище

ІII

27.

51888.94.68

12.748

пасище

28.

51888.48.60

4.973

пасище

X

29.

51888.48.767

3.393

пасище

X

 

ОБЩО:

397.399

 

 

с. Елхово

1.

48163.448.180

119.483

пасище

2.

48163.448.599

32.124

пасище

3.

48163.145.595

109.360

пасище

4.

48163.132.91

52.009

пасище

V

5.

48163.212.49

11.838

пасище

V

 

 

324.814

 

 

 

Име, презиме,  фамилия

сума

срок№  на договора

 

 

 

 

60

Стефан Раднев Иванов- Съплай

 

990.00

66

12.12.2017

11.12.2027

61

Катя Димитрова Димитрова

 

390.83

67

26.03.2018

25.03.2028

62

Йовка Минчева Мерджанова

 

748.11

68

02.04.2018

01.04.2028

63

Николай Цветанов Василев

 

28.96

69

23.05.2018

22.05.2021

64

Христо Боев Кехайов

 

36.19

70

23.05.2018

22.05.2028

65

Стефан Танев Танев

538.89

ЕЗ-10-32

13.06.2017

13.06.2018

66

 

 

Николай Михов Попов

217.82

ЕЗ-10-33

14.09.2018

13.09.2028

67

 

 

Стефан Танев Танев

233.02

ЕЗ-10-34

14.09.2018

13.09.2028

68

 

 

Добромир Станимиров Станев

181.74

ЕЗ-10-35

17.09.2018

16.09.2028

69

СКЛАДО ЕООД

463.69

ЕЗ-10-36

01.10.2018

30.09.2028

70

СКЛАДО ЕООД

281.42

ЕЗ-10-37

01.10.2018

30.09.2028

71

СКЛАДО ЕООД

274.84

ЕЗ-10-38

01.10.2018

30.09.2028

72

СКЛАДО ЕООД

43.56

ЕЗ-10-39

01.10.2018

30.09.2028

73

СКЛАДО ЕООД

136.27

ЕЗ-10-40

01.10.2018

30.09.2028

74

СКЛАДО ЕООД

276.85

ЕЗ-10-41

01.10.2018

30.09.2028

75

СКЛАДО ЕООД

129.33

ЕЗ-10-42

01.10.2018

30.09.2028

76

 

 

СКЛАДО ЕООД

83.81

ЕЗ-10-43

01.10.2018

30.09.2028

77

 

 

СКЛАДО ЕООД

119.41

ЕЗ-10-44

01.10.2018

30.09.2028

78

 

 

ЗПК „ЗОРНИЦА“

465.40

ЕЗ-10-45

12.12.2018

11.12.2028

79

Севги Исвендиева Кямил

488.09

ЕЗ-10-01

30.05.2019

29.05.2029

80

Георги Стоянов Георгиев

100.00

ЕЗ-10-02

01.10.2019

30.09.2029

81

ДИНЕВ НИ

246.70

ЕЗ-10-01

01.10.2020

30.09.2030

82

КРАСИМИР МАЛОВ

814.37

14-П/

01.10.2019

30.09.2024