• Размер на шрифта:
  • A
  • A
  • A

ПОКАНА

П О К А Н А

 

Уважаеми съграждани,

 

            Със Заповед №174 от 13.11.2015г. на кмета на Община Николаево се стартира бюджетна процедура 2016 година.

            Приемането на общинския бюджет става след обществено обсъждане с местната общност. Разработването и приемането на общинскиябюджет са част от важните решения за по-нататъшното развитие на община Николаево.

            На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Николаево

 

Кметът на Община Николаево

кани жителите на общината, представивители на бизнеса и цялата общественост

на 26 ноември 2015 г. от 17.30 часа в НЧ”Васил Левски” гр.Николаево

 

на

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2016 г. на Община Николаево

 

            Материалите по проекта за бюджет 2016 г. ще бъдат публикувани в сайта на Община Николаево, на таблото в гр.Николаево, както и пред всяко кметство.

 

 

 

 

Косьо Косев

Кмет на Община Николаево