Прием на декларации за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване.

Прием на декларации за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване. image

Служба „Местни данъци и такси“ при Общинска администрация Николаево уведомява всички жители на общината, че от 01-ви октомври 2020 г. започна приема на декларации за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване, за  имоти, които не се ползват през 2021 г.

Срокът за подаване на декларациите е до 30.10.2020 г. включително

Имотите, за които са подадени декларации, подлежат на проверка. В случай на установено нарушение, на собствениците им ще бъдат  наложени глоби!!!