Разяснителна кампания за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) в община Николаево - ЕП-НС-2024

Разяснителна кампания за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) в община Николаево - ЕП-НС-2024 image

Общинска администрация Николаево уведомява всички избиратели, че в периода 22 май - 05 юни 2024 г. на територията на Общината ще се проведе разяснителна кампания за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване за предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание, при следния график:

Ø  22.05 и 23.05.2024 г.  от 10,00 до 18,00 часа в Центъра за административно обслужване в гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 – за избирателите от гр. Николаево,
-          отговорник за гр. Николаево – Тодорка Ганчева – мл. експерт ГРАО, тел. 04330 2260, 0883 542859;
 
Ø  24.05.2024 г. от 10,00 до 13,00 часа в Центъра за административно обслужване в гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 – за избирателите от гр. Николаево,
-          отговорник за гр. Николаево – Тодорка Ганчева – мл. експерт ГРАО, тел. 04330 2260, 0883 542859;
-           
Ø  27.05, 28.05 и 29.05.2024 г. от 10,00 до 18,00 часа в Центъра за административно обслужване в гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 – за избирателите от гр. Николаево,
-          отговорник за гр. Николаево – Тодорка Ганчева – мл. експерт ГРАО, тел. 04330 2260, 0883 542859; 
 
Ø  30.05 и 31.05.2024 г. от 10,00 до 18,00 часа в Кметство с. Нова махала  –  за избирателите от с. Нова махала, общ. Николаево,
-          отговорник за с. Нова махала – Румен Желев – кмет на кметство с. Нова махала, тел. 04330 2281, 04330 2258
 
Ø  03.06, 04.06 и 05.06.2024 г. от 10,00 до 18,00 часа в Пенсионерски клуб с. Едрево  –  за избирателите от с. Едрево, общ. Николаево,
-          отговорник за с. Едрево – Любомира Славова – ст. специалист „АО – Кметство“, тел. 04330 2031, 0895 955900.

Разяснителната кампания в с. Елхово се отменя поради това, че в изборна секция 27-38-00-004 няма да има машинно гласуване, тъй като секцията е с под 300 избиратели по постоянен адрес. 

Приканваме всички граждани, които имат желание, да се възползват от предоставената възможност.