Списък на общинските пасища и мери, които могат да бъдат предоставени за индивидуално ползване за 2020-2021 стоп. година

Списък

на пасища и мери- общинска собственост, които могат да бъдат предоставени на земеделски стопани за индивидуално ползване за 2020/2021 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

гр. Николаево

2

51648.28.284

27.760

пасище

3

51648.51.512

1.946

пасище

4

51648.26.217

23.630

пасище

V

6

51648.36.735

12.853

пасище

ІХ

7

51648.51.161

34.225

пасище

V

 

ОБЩО:

100.414

 

 

с. Едрево

1

27070.49.309

7.067

пасище

VІІІ

2

27070.23.9

5.059

пасище

3

27070.43.422

3.315

пасище

4

27070.49.42

58.602

пасище

5

27070.49.37

29.632

пасище

6

27070.55.60

24.350

пасище

8

27070.55.15

34.358

пасище

9

27070.50.13

82.723

пасище

10

27070.55.62

30.895

пасище

11

27070.55.50

287.505

пасище

12

27070.55.59

32.723

пасище

 

ОБЩО:

596.229

 

 

с. Нова Махала

1

51888.94.129

16.713

пасище

ІІІ

2

51888.94.87

105.313

пасище

III

 

ОБЩО:

122.026

 

 

с. Елхово