Списък на преброителите и контрольорите в Община Николаево за Преброяване 2021

Списък на преброителите и контрольорите в Община Николаево за Преброяване 2021 image

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Николаево, област Стара Загора приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Николаево.

Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло.

Област

Община

Име

Фамилия

ЕГН

(ГГММ******)

Позиция

Стара Загора

Николаево

АНЕЛИЯ

ГЕОРГИЕВА

8707******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ГАНКА

ЧАКЪРОВА

8009******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ГЕНКА

ЙОРДАНОВА

8408******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ДЕСИСЛАВА

КЕХАЙОВА

8802******

/Резерва

Стара Загора

Николаево

ДОНКА

НЕДЕЛЧЕВА

8009******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ЕКАТЕРИНА

БЕЛЧЕВА

7401******

/Резерва

Стара Загора

Николаево

ЖИВКА

ПОПОВА

6010******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ИВАНКА

ИВАНОВА

6611******

/Резерва

Стара Загора

Николаево

ИЛИЯНА

КИШЕВА

7706******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ИРЕНА

ПЕТКОВА

9210******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

КАЛИНКА

НИКОЛОВА

6411******

/Контрольор/

Стара Загора

Николаево

КОСЬО

КРАЧАНОВ

4011******

/Резерва

Стара Загора

Николаево

КРАСИМИР

ГОШЕВ

6704******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ЛЮБОМИРА

СЛАВОВА

8801******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

МАРИАНА

ДРАГНЕВА

6111******

/Контрольор/

Стара Загора

Николаево

МАРИЯНА

КОЛЕВА

5903******

/Резерва

Стара Загора

Николаево

НЕЛИ

ГЕОРГИЕВА

6107******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ПЕНКА

ЖЕЛЕВА

6910******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ПЕНКА

КЕХАЙОВА

6604******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

РАДОСЛАВА

НИКОЛОВА

6402******

/Контрольор/

Стара Загора

Николаево

СИЛВИЯ

КЪРДЖИЛОВА

0043******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

СРЕБРИНА

ЯНКОВА

8210******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

СТАНИМИРА

КРАЧАНОВА

7101******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

СТАНИСЛАВА

НИКОЛОВА

8110******

Преброител/

Стара Загора

Николаево

ТОДОРКА

ГАНЧЕВА

7104******

/Резерва

Стара Загора

Николаево

ЮЛИЯ

СИМЕОНОВА

9605******

Преброител/