Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите за народно събрание на 04.04.2021 г. във връзка с COVID-19

Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите за народно събрание на 04.04.2021 г. във връзка с COVID-19 image

На вниманието на всички граждани.

Министерство на здравеопазването издаде Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 04.04.2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

Всеки, който ще участва в изборите - като избирател, като застъпник, наблюдател, член на СИК и т.н., следва да се запознае с тях и задължително за ги спазва в изборние ден.

Указанията са публикувани в прикачения файл.


Нека да се пазим взаимно!


Общинска администрация Николаево