ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - за гражданите от с. Нова махала

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - за гражданите от с. Нова махала image

Уважаеми граждани на с. Нова махала,

Поради възникнали форсмажорни обстоятелства, само за днес, 19.09.2022 г., машината за провеждане на демонстрационното гласуване ще бъде разположена в сградата на Народно читалище „Зорница“ с. Нова махала (в съседство на сградата на кметството) и ще бъде на ваше разположение до 17,00 часа.

За следващите два дни предварително обявеният график остава в сила.