Важно съобщение за собствениците на каруци

Важно съобщение за собствениците на каруци image

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме Ви, че на 07 и 08.10.2021 год. от 09.30 до 12.00  часа служители от Община Николаево ще извършат регистриране на Пътни Превозни Средства,  теглени от животинска тяга.

         За целта всички собственици на каруци трябва да ги приведат  във следния вид:

1.     Каруците да бъдат боядисани в жълт цвят;

2.     Конете да бъдат оборудвани с подопашници;

3.     Каруците да имат поставени  отпред два жълти и отзад два червени светлоотразителя;

4.     Собствениците на животните да притежават свидетелство за собственост на едър добитък. При липса, свидетелството се издава от Община Николаево срещу лична карта, такса от 7 лв. и двама свидетели.

Каруците, приведени в гореописания вид, да бъдат представени в посочените дати и часови интервал на Стадиона в гр. Николаево за поставяне на номер и регистрация.

В случай на неподходящи климатични условия (дъжд и силен вятър) регистрацията ще се отложи за 14 и 15.10.2021 год. по същото време.

 

Собствениците да носят със себе си и лична карта.

 

На не явилите се ще им бъдат наложени санкции. 


Общинска администрация Николаево