Заповед на Кмета на Община Николаево за образуване на избирателни секции на територията на община Николаево в предсрочните избори за народно събрание на 11.07.2021

З А П О В Е Д

  РД-01-171

гр. Николаево, 18.05.2021 г.

 

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Указ 130 / 10.05.2021 г. на Президента на Република България, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2  от Изборния кодекс

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

ОБРАЗУВАМ 6 (шест) ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Николаево за провеждане на предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г., съгласно Приложение № 1неразделна част от настоящата Заповед, както следва:

в гр. Николаево –                             3 бр.

в с. Нова махала –                            1 бр.

в с. Едрево –                                     1 бр.

в с. Елхово –                                     1 бр.

 

УТВЪРЖДАВАМ номерацията, обхвата и адресите на образуваните избирателни секции, в съответствие с решение № 17-НС / 15.05.2021 г. на ЦИК, съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящата Заповед.

 

УТВЪРЖДАВАМ номерацията и обхвата на подвижната избирателна секция, при наличие на необходимия брой избиратели, подали заявление по реда на и в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, съгласно Приложение № 3 – неразделна част от настоящата Заповед.

УТВЪРЖДАВАМ номерацията и обхвата на подвижната избирателна секция за гласуване на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, при наличие на подадени заявления и извършена проверка в РЗИ-Стара Загора по реда на и в съответствие с чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, съгласно Приложение № 4 неразделна част от настоящата Заповед.

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на информационното табло в Община Николаево, на информационните табла по кметствата в Общината и на интернет страницата на Общината.

Настоящата Заповед да се изпрати на Териториално звено ГРАО – Стара Загора.

Заповедта може да бъде оспорвана и обжалвана по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево -  Павлина Цанева.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

------------------------------------

Приложение № 1

 Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО 

№ по ред

Секция №

 

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес

на избирателната секция

1.

27-38-00-001

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13 – Основно училище гр. Николаево

2.

27-38-00-002

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13 – Основно училище гр. Николаево

3.

27-38-00-003

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13 – Основно училище гр. Николаево

4.

27-38-00-004

с. Елхово

48163

ул.Свобода” 56 –

НЧ „Христо Смирненски – 1899“

5.

27-38-00-005

 

с. Нова махала 

51888

Народно читалище „Зорница - 1928

6.

27-38-00-006

 

с. Едрево

27070

Клуб на пенсионера

 

 


---------------------

Приложение № 2

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО

Секция: 27-38-00-001

Населено място: ГР.НИКОЛАЕВО  

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

01256 УЛ.ВИТОША

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014

01345 УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

01732 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001 , 003 , 003 А , 003 Б , 003 В , 004 , 004 А , 004 Б , 004 В , 008 , 010 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031

01753 БУЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005 А , 006 , 007 , 008 , 009 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 022 А , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040

03373 УЛ.ПРОФ.НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ

003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 011 , 014 , 014А , 015 , 016 , 017 , 017А , 018 , 019 , 019А , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 032

03811 УЛ.ИГЛИКА

001 , 003 , 006 , 007

04314 УЛ.КАП.РАЙЧО НИКОЛОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052

06183 УЛ.НЕЗАБРАВКА

001 , 001 А , 001 Б , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

06416 УЛ.ОБЕДИНЕНИЕ

001 , 002

06421 УЛ.ОБОРИЩЕ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013 , 014 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 024Б , 025 , 026 , 026 А , 026 Б , 026 В , 027 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 035А , 036 , 037 , 039 , 041

06495 УЛ.ТРЕТИ МАРТ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023

06598 УЛ.ОРЛОВО ГНЕЗДО

001 , 002 , 004 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 049 , 051 , 053

06608 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021

06803 УЛ.ГЕН.НИКОЛАЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030А , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 038 , 039 , 041 , 043 , 045

08413 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 021

08961 УЛ.ТЕМЕНУГА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 009

10519 УЛ.1-ВИ МАЙ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 017 , 018 , 018А , 019 , 020 , 021 , 022 , 025 , 026 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037

Общо адреси: 361

 

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО

Секция:27-38-00- 002

Населено място: ГР.НИКОЛАЕВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00669 УЛ.БОР

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013

00847 УЛ.БРЕЗА

001 , 002 , 003 , 005 , 006

00936 УЛ.БЪЛГАРКА

001 , 002

01153 УЛ.ВЕДРИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 007

02052 УЛ.ГРАДИНСКА

001

02083 УЛ.ГРИГОРИЦА

001 , 002 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016

02659 УЛ.ДРАВА

001 , 002 , 004

02854 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016

03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011

03373 УЛ.ПРОФ.НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ

027 , 029 , 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054

04314 УЛ.КАП.РАЙЧО НИКОЛОВ

053 , 054 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 066 , 067 , 069 , 070 , 072 , 073 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 081А , 082 , 083 , 084 , 085 , 090 , 092 , 094 , 095 , 097 , 099

04772 УЛ.КРАЙРЕЧНА

001 , 002 , 004 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031

05852 УЛ.МОРАВА

001 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

06421 УЛ.ОБОРИЩЕ

038 , 040 , 042 , 043 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 071 , 072 , 073 , 075 , 077

06495 УЛ.ТРЕТИ МАРТ

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 022А , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034

06598 УЛ.ОРЛОВО ГНЕЗДО

048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075 , 077

06608 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 059

06803 УЛ.ГЕН.НИКОЛАЕВ

040 , 042 , 044 , 047 , 048 , 049 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 059 , 060 , 061 , 063 , 064 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 075

07507 УЛ.РАДЕЦКА

001 , 002 , 002А , 004 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011

07510 УЛ.РАДОВА

001 , 001А , 002 , 005 , 007

07627 УЛ.РЕПУБЛИКА

001 , 004 , 005 , 006 , 008

08351 УЛ.СРЕДНА ГОРА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040

09349 УЛ.ТУНДЖА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 037А , 038 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046

09464 УЛ.УРОЖАЙ

001 , 007 , 009 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018 , 020 , 022 , 024

10344 УЛ.ЯВОР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020

Общо адреси: 392

 

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО

Секция:27-38-00-003

Населено място: ГР.НИКОЛАЕВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

03842 УЛ.ИЗГРЕВ

002 , 010 , 016 , 018 , 020 , 022 , 028 , 030 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052

07226 КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077

Общо адреси: 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО

Секция: 27-38-00-004

Населено място: С.ЕЛХОВО  

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00045 УЛ.АКАЦИЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035

00059 УЛ.АЛЕН МАК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

00429 УЛ.БАЛКАН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057

00669 УЛ.БОР

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 026

00792 УЛ.БРАТЯ ЖЕКОВИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054

00847 УЛ.БРЕЗА

001 , 003 , 005 , 007 , 009

00919 УЛ.БЪДЕЩЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005

02275 УЛ.ДЕТЕЛИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016

02854 УЛ.ЕДЕЛВАЙС

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008

02868 УЛ.ЕДИНСТВО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007

03246 УЛ.ЗАРЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029

03294 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

03304 УЛ.ЗЕМЕДЕЛСКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011

03373 УЛ.ЗОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019

03397 УЛ.ЗОРНИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010

03811 УЛ.ИГЛИКА

001 , 003 , 005 , 006

03842 УЛ.ИЗГРЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033

03856 УЛ.ИЗТОК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

04008 УЛ.ИСКРА

001 , 002 , 003 , 004

04529 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

04769 УЛ.КРАЙНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

04772 УЛ.КРАЙРЕЧНА

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022

05092 УЛ.ЛИЛИЯ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

05150 КВ.ЛОЗЕНЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023

05219 УЛ.ЛЮЛЯК

001 , 002 , 003 , 004 , 005

05390 УЛ.МАРЕН ДОЛ

001 , 003 , 005 , 007

05579 УЛ.МИЛКЕНА СТЕНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

05801 УЛ.МЛАДОСТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

06029 УЛ.НАДЕЖДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012

06344 УЛ.НОВ ЖИВОТ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030

07137 УЛ.ПЛАМЪК

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006

07394 УЛ.ПРОЛЕТ

001 , 002 , 003 , 005 , 007

07661 УЛ.РОЗА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052

07689 УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012

07729 УЛ.РОСИЦА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054

07764 УЛ.РУСАЛКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026

07956 УЛ.СВЕТЛИНА

001 , 003 , 005

07973 УЛ.СВОБОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 096 , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 103

08111 УЛ.СИНЧЕЦ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032

08351 УЛ.СРЕДНА ГОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062

08423 УЛ.СТАРА РЕКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019

08591 УЛ.СТОПАНСКА

001

08797 УЛ.СУХО ДЕРЕ

001 , 002 , 003 , 005

08900 УЛ.СКОРШОВА ПЪТЕКА

009 , 011 , 013 , 015 , 019 , 021 , 023 , 025

08961 УЛ.ТЕМЕНУГА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009

09010 УЛ.ТИНТЯВА

005

09977 УЛ.ЧАЯ

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010

10046 УЛ.ЧЕРЕШАКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

Общо адреси: 797

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО

Секция: 27-38-00-005

Населено място: С.НОВА МАХАЛА

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

 

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО

Секция: 27-358-00-006

Населено място: С.ЕДРЕВО

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

 

 

 --------------------------------------------------------

Приложение № 3

 

 

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО 

№ по ред

Секция №

 

Място

1.

27-38-00-007

Подвижна избирателна кутия (ТЕЛК) – за територията на община Николаево

 
---------------------------------

Приложение № 4

  

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО 

№ по ред

Секция №

 

Място

1.

27-38-00-008

Подвижна избирателна кутия-2 (COVID-19) – за територията на община Николаево