Заповед № РД-01-143 / 2020 г. и Заповед № РД-01-144 / 2020 г. на Министъра на здравеопазването