Асистентска подкрепа

На 15.10.2021 г. бе проведено въвеждащо обучение на домашните помощници, ангажирани в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община...
Прочети
Община Николаево в качеството си на доставчик стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, Тя е създадена след промени в нормативната...
Прочети
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”Община Николаево  в...
Прочети
Община Николаево, в качеството си на доставчик на нова социална услуга "Асистентска подкрепа", ОБЯВЯВА, че от 08.02.2021 г. стартира прием...
Прочети