Новини

Кметът на Община Николаево - Николай Кънев поздравява гражданите и гостите на града по случай празника на града - Никулден....
Прочети
Кметът на Община Николаево Николай Кънев, благодари на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за красивите картички, изработени...
Прочети
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно...
Прочети
По повод 6-ти декември - празника на гр. Николаево ви представяме настоящата презентация с кадри от красивата ни община.
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 163Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16                     ОТНОСНО:   Вземане на решение...
Прочети
Уважаеми съграждани,Скъпи приятели, Приемете  моите сърдечни поздрави и благопожелания по повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември!...
Прочети
Уважаеми съграждани, с радост и задоволство искам да споделя с вас една доста приятна новина:Още в началото на 2020 г....
Прочети
На основание Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-306...
Прочети
По инициатива  и идея на г-н Николай Къниев - Кмет на Община Николаево, на надлеза на входа на град Николаево...
Прочети
Изх. № 05-00-283/19.11.2020  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Със свои Заповеди Директора на ОД "Земеделие" Стара Загора одобри Споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за разпределяне...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед №...
Прочети
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, считано от 16.11.2020 г. Община Николаево предоставя 30-дневен срок, в...
Прочети
Във фейсбук страницата „Истината за община Николаево“  върви инициатива, подета от Дарина Георгиева, до 6-ти декември, празника на град Николаево,...
Прочети
Общинска администрация при  Община Николаево напомня на фирмите и на жителите на общината, собственици на водовземни съоръжения от подземни води...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-651/ 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед № РД-01-282...
Прочети
По инициатива на  Министерство на здравеопазването и Сдружение „Свят без граници“ на територията на Община Николаево от 13.11.2020 г. до...
Прочети