Новини

Община Николаево уведомява гражданите и гостите на общината, че в периода 09-13 септември 2021 г. в нашия град за поклонение...
Прочети
Започна преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.От 07-ми до 17-ти септември е срокът за електронното преброяване, а от...
Прочети
Уважаеми жители на Община Николаево,          Поздравявам ви с националния празник 6-септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия.         6-ти...
Прочети
Д Е К Л А Р А Ц И Я                                                                  Правно основаниеЧл.21, ал.2, предл. 5-то от ЗМСМА В деловодството на...
Прочети
                                                                                                         З А П О В Е Д                                                                                        № РД-01-293 гр. Николаево, 01.09.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от...
Прочети
Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Николаево е построен през 1897 година – за датата подсказва и надпис,...
Прочети
Изх. № 05-00-179/24.08.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Във връзка с предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд и предвид обявената епидемична обстановка заради COVID-19, Министерството на здравеопазването...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Поддържането на града ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас. „Чистотата е...
Прочети
 Уважаеми дами и господа,Общинската преброителна комисия за община Николаево, област Стара Загора съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение...
Прочети
Със своя Заповед № РД09-788 / 05.08.2021 г. Министъра на земеделието, храните и горите забранява на земеделските стопани да извършват...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО на основание Заповед № РД-01-271 от 05.08.2021 г. на Кмета на Община Николаево ОБЯВЯВА КОНКУРС:за длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКА...
Прочети
Със Заповед № РД-01-202 / 22.06.2020 г. Кметът на Община Николаево обявява периода от 22.06.2021 г. до 30.11.2021 г. за...
Прочети
З  А  П  О  В  Е  Д№ РД-01-264/02.08.2021 г. гр. Николаево               На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка...
Прочети
Считано от 01.08.2021 г. - до 31.08.2021, съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-646 / 29.07.2021 г. и...
Прочети
2-ри август е празникът на с. Едрево! Днес селото чества 118 години от Илинденско-преображенското въстание и 93 години от създаването...
Прочети