Новини

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Николаево уведомява жителите на гр. Николаево, с. Нова махала и с. Едрево, че от 24 януари 2022 год. (понеделник)...
Прочети
На 17 и 18 януари 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Николаево се проведе второто специализирано обучение на...
Прочети
Честит празник на всички акушери и гинеколози, с благодарност към труда им, вярата и любовта към новия живот! Честит празник...
Прочети
Изх. № 05-00-15/20.01.2022  г.                                          П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПОДПРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (пуп) ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (пп) ЗА ОБЕКТ : „Изграждане на физическа инфраструктура  за разполагане на...
Прочети
С настоящата докладна записка председателят на ОбС Николаево внася предложение до ОбС за промяна в Правилника за организацията и дейността на...
Прочети
За поредна година никоаевци отпразнуваха Йордановден (Богоявление) с ритуала Спасяване на кръста от водите на реката. След тържествената литургия в...
Прочети
Да бъде здрава, благодатна и успешна за всички ни Новата 2022 година! Николай КъневКмет на Община Николаево
Прочети
В началото на месец декември 2021 г. в Община Николаево успешно приключи изпълнението на проект „Закупуване на ново обзавеждане и...
Прочети
По стара българска традиция на 6-ти януари 2022 г. в гр. Николаево, след църковната служба, ще се проведе ритуалът по...
Прочети
Скъпи съграждани, В навечерието на светлите зимни празници ви пожелавам искрящи емоции и щастливи преживявания с хората, които цените и носите...
Прочети
Община Николаево обявява, че във връзка с изготвения проект на „План за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027...
Прочети
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
Община Николаевоуведомява всички заинтересовани, че поради годишно приключване, касата на служба "Местни данъци и такси" ще работи с граждани до ...
Прочети
Изх. № 05-00-278/10.12.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Уважаеми съграждани,Общинска администрация Николаево е горда да съобщи, че от проведената на 6-ти декември 2021 г. Никулденска изложба-базар "За всекиго...
Прочети