Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с писмо вх. № 11-00-345 / 15.09.2023 г. на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР,...
Прочети
КЛАСИРАНЕна кандидатите от конкурса за длъжността директор дирекция "Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер   В изпълнение...
Прочети
Уважаеми граждани и гости на Община Николаево,На 22 септември, преди 115 години, в историческата църква "Св. Четиридесет мъченици" на старопрестолния...
Прочети
„Център за социална рехабилитация и интеграция”  с оглед спазване на изискванията, заложени в глава IV, от Процедурата за набиране и...
Прочети
                                                                                                                                           Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и...
Прочети
Изх. № 05-00-190 / 18.09.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1...
Прочети
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври...
Прочети
Изх. № 21-00-6 / 14.09.2023 г.  ДОРЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ: Коалиция „ГЕРБ – СДС“ e_mail: paunov@gerb.bg Коалиция...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-310гр. Николаево, 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.  На основание чл. 44,...
Прочети
О Б Я В АСДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МЪГЛИЖ, НИКОЛАЕВО“със седалище гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32,...
Прочети
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер...
Прочети
Уважаеми съграждани,На 16.09.2023 г. (събота) за пореден път ще се проведе националната кампания „Да изчистим България заедно“, в която Община...
Прочети
Уведомление до г-н Стефан Видолов за заличаване на регистрацията му по постоянен и настоящ адрес
Прочети
З А П О В Е Д № РД-01-294 гр. Николаево, 25.08.2023 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за...
Прочети
Изх. № 05-00-179 / 07.09.2023 г.   ПОКАНАза публично обсъждане на Отчет на бюджет 2022 г. на Община Николаево На основание...
Прочети
Уважаеми жители на Община Николаево, Поздравявам ви с националния празник 6-ти септември - Денят на Съединението на Източна Румелия с...
Прочети