Новини

Уважаеми съграждани,Със свое Решение № 701 / 07.10.2021 г. Министерски съвет на Република България обяви 12 октомври за Ден на...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД- 01-330 / 06.10.2021 г. І. На основание...
Прочети
Данъчна служба при Община Николаевоуведомява всички жители на общината,че срокът за  подаванена декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕот част от услугите за ТАКСА...
Прочети
Уважаеми учители,          Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай 5 октомври – Международен ден на учителя!   ...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
Предварителните избирателни списъци се съставят на база постоянен адрес и се публикуват на основание чл. 42, ал. 1 от Изборния...
Прочети
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕПо решение на Министерски съвет, преброяването с преброител е удължено до 10.10.2021 г.Срокът за обхода на преброителите при Преброяване...
Прочети
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  Със своя заповед № РД-01-312 / 24.09.2021 г. Кметът на община...
Прочети
Изх. № 05-00-205/24.09.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 07 и 08.10.2021 год. от 09.30 до 12.00  часа служители от Община Николаево ще...
Прочети
„Въодушевен от това свято дело и, за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, ПРОВЪЗГЛАСЯВАМ СЪЕДИНЕНАТА НА...
Прочети
 Изх. № 05-00-191/15.09.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
                                       ...
Прочети
С П И С Ъ К на класираните участници в конкурс за длъжността Медицинска сестра в детска ясла на Детска градина ...
Прочети
От 07 до 09-ти септември 2021 г. в Общинска администрация Николаево се проведе първото специализирано обучение на служители от администрацията...
Прочети
Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година. От...
Прочети
Братя и сестри, на Кръстовден, 14 септември, този вторник от 09:00ч. ще се отслужи света литургия, а от 11:00ч. (в...
Прочети