Новини

                                       ...
Прочети
С П И С Ъ К на класираните участници в конкурс за длъжността Медицинска сестра в детска ясла на Детска градина ...
Прочети
От 07 до 09-ти септември 2021 г. в Общинска администрация Николаево се проведе първото специализирано обучение на служители от администрацията...
Прочети
Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година. От...
Прочети
Братя и сестри, на Кръстовден, 14 септември, този вторник от 09:00ч. ще се отслужи света литургия, а от 11:00ч. (в...
Прочети
Община Николаево уведомява гражданите и гостите на общината, че в периода 09-13 септември 2021 г. в нашия град за поклонение...
Прочети
Започна преброяване на населението и жилищния фонд 2021 г.От 07-ми до 17-ти септември е срокът за електронното преброяване, а от...
Прочети
Уважаеми жители на Община Николаево,          Поздравявам ви с националния празник 6-септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия.         6-ти...
Прочети
Д Е К Л А Р А Ц И Я                                                                  Правно основаниеЧл.21, ал.2, предл. 5-то от ЗМСМА В деловодството на...
Прочети
                                                                                                         З А П О В Е Д                                                                                        № РД-01-293 гр. Николаево, 01.09.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от...
Прочети
Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Николаево е построен през 1897 година – за датата подсказва и надпис,...
Прочети
Изх. № 05-00-179/24.08.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Във връзка с предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд и предвид обявената епидемична обстановка заради COVID-19, Министерството на здравеопазването...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Поддържането на града ни в по-чист и приветлив вид е задължение и отговорност на всеки от нас. „Чистотата е...
Прочети
 Уважаеми дами и господа,Общинската преброителна комисия за община Николаево, област Стара Загора съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение...
Прочети
Със своя Заповед № РД09-788 / 05.08.2021 г. Министъра на земеделието, храните и горите забранява на земеделските стопани да извършват...
Прочети