Новини

Изх. № 05-00-123/19.05.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и...
Прочети
Уважаеми съграждани,  жители и гости на Николаево и общината,Имам удоволствието да ви поканя на тържествата по случай 24 май –...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-143/ 27.04.2021 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за...
Прочети
Считано от 01.05.2021 г., съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-273 / 29.04.2021 г. и № РД-01-274 /...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
Скъпи съграждани!В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово!Той ни носи вярата в любовта, доброто и милосърдието.Нека изпълним...
Прочети
Днес, на Велики вторник, в Централния парк в гр. Николаево бе открит Великденски базар, на който бяха представени празнични украси...
Прочети
Приключи конкурса за обществени възпитатели към МКБППМН на Община Николаево. След проведените два етапа от конкурса, за обществени възпитатели към МКБППМН...
Прочети
Уважаеми съграждани,Тази събота и неделя се честват едни от най-красивите християнски празници – Лазаровден и Цветница!Пожелавам на всички да е...
Прочети
На 22.04.2021 г. от 13.00 часа се проведе второто почистване от инициативата "Да изчистим Николаево". Почистен беше района в местността...
Прочети
Изх. № 05-00-98/21.04.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Със своя заповед № РД-01-135 / 19.04.2021 г. Кметът на Община Николаево, на основание Заповед № РД-01-240 / 16.04.2021 г....
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ           Днес, 16.04.2021 г., в 16,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево се проведе първият етап...
Прочети
От 13,00 часа на 16.04.2021 г. започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на...
Прочети