Новини

Община Николаево предупреждава собствениците на пчелини и пчелни семейства територията на общината за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита  Община Николаево...
Прочети
Община Николаево предупреждава собствениците на пчелини и пчелни семейства на територията на общината за предстоящо пръскане с препарати за растителна...
Прочети
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, Всеки един от нас – малък или голям, предприятие или институция, работещ или пенсионер –...
Прочети
С Решение № 61 / 21.01.2021 г. на Министерски съвет преброяването на населението и жилищния фонд бе отложено за периода...
Прочети
Уважаеми съграждани и гости, скъпи учители, ученици, културни и просветни дейци и читалищни деятели,  В навечерието сме на най-хубавия български празник...
Прочети
Изх. № 05-00-123/19.05.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и...
Прочети
Уважаеми съграждани,  жители и гости на Николаево и общината,Имам удоволствието да ви поканя на тържествата по случай 24 май –...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-143/ 27.04.2021 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за...
Прочети
Считано от 01.05.2021 г., съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-273 / 29.04.2021 г. и № РД-01-274 /...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
Скъпи съграждани!В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово!Той ни носи вярата в любовта, доброто и милосърдието.Нека изпълним...
Прочети
Днес, на Велики вторник, в Централния парк в гр. Николаево бе открит Великденски базар, на който бяха представени празнични украси...
Прочети
Приключи конкурса за обществени възпитатели към МКБППМН на Община Николаево. След проведените два етапа от конкурса, за обществени възпитатели към МКБППМН...
Прочети