Новини

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, КОЛЕГИ И ГОСТИ НА С. НОВА МАХАЛА,Имам удоволствието да Ви поздравя с настъпването на големите християнски празници „Лазаровден“,...
Прочети
В прикачения файл може да намерите резултатите от проведените на 02.04.2023 г. избори за народно събрание в Община Николаево по...
Прочети
                            ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕСъгласно заповед № РД-01-90 / 01.03.2023 г. на Кмета на Община Николаево, избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването...
Прочети
Изборните книжа и материали ще се предават от Общинска администрация Николаево на секционните избирателни комисии (СИК) на 01.04.2023 г. при...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-122 гр. Николаево, 28.03.2023 г.  Относно: Опазване на обществения ред, при провеждане на избори за народни представители на...
Прочети
В изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда за предоставяне на следства за компенсиране на намалените приходи от прилагането...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява, че на 27.03.2023 г. (понеделник) изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им...
Прочети
Днес, 24.03.2023 г., Община Николаево, с подкрепата на г-жа Йоана Йонева-Фильова – зам.-председател на женска организация, се включи в кампанията...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска администрация Николаево публикува списъци на заличените лица от...
Прочети
Изх. № 05-00-54/22.03.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Първа пролет - денят, в който природата се събужда от зимен сън за нов живот, а нейн предвестник е кокичето,...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Община Николаево, назначени от РИК-Стара Загора за изборите за НС-2023,...
Прочети
О Б Я В Л Е Н И Е Община Николаево, обл. Стара Загора  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,...
Прочети
Общинска администрация уведомява заинтересованите лица, че крайният срок за подаване на документи за обявената процедура за подбор на здравен медиатор...
Прочети