Новини

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 79, ал.1 от...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ             Днес, 05.06.2020 г., в 11,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от Илия Илиев - земеделски...
Прочети
На първи юни в Централния парк на гр. Николаево с много игри, хора и добро настроение се проведе празникът на...
Прочети
По повод международния ден на детето, Общинска администрация Николаево организира детски празник в парка пред сградата на общината. За децата...
Прочети
Със Заповед № РД-01-152 / 27.05.2020 г. Кметът на Община Николаево обявява периода от 27.05.2020 г. до 30.11.2020 г. за...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е...
Прочети
Днес, 27 май, във връзка със Заповед № РД-01-277 / 26.05.2020 г. на министър на здравеопазването, Кметът на Община Николаево...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково,...
Прочети
З А П О В Е Д № РД-01-150 гр. Николаево, 22.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е...
Прочети
Във връзка с издадена Заповед № РД-01-268 / 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково,...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от земеделски стопанин Любомира Славова...
Прочети
ВАЖНО! С решение № 325 / 14.05.2020 г. на Министерски съвет за периода 14.05-14.06.2020 г. в станата е обявена извънредна...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова...
Прочети