Новини

Във фейсбук страницата „Истината за община Николаево“  върви инициатива, подета от Дарина Георгиева, до 6-ти декември, празника на град Николаево,...
Прочети
Общинска администрация при  Община Николаево напомня на фирмите и на жителите на общината, собственици на водовземни съоръжения от подземни води...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-651/ 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед № РД-01-282...
Прочети
По инициатива на  Министерство на здравеопазването и Сдружение „Свят без граници“ на територията на Община Николаево от 13.11.2020 г. до...
Прочети
По данни на НИС за COVID-19, за последните дни са регистрирани нови 5 случая на болни от COVID-19 на територията...
Прочети
Община Николаево удължава срока за предоставяне на безплатен топъл обяд до домовете на 170 жители на общината до 31.12.2020 г....
Прочети
                                                      СЪОБЩЕНИЕОбщина Николаево подновява доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се болни, трудноподвижни самотно...
Прочети
Пореден случай на диагностициран с COVID-19 на територията на община Николаево. В рамките само на пет дни това е трети...
Прочети
Скъпи съграждани,Първи ноември е денят, в който се прекланяме пред делото и подвига на всички онези българи, създатели и пазители...
Прочети
Общински съвет Николаево прави предложение за промяна в правилника за организацията и дейността му. Докладната записка се предоставя на вниманието...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни...
Прочети
Считано от 29.10.2020 г. се преустановяват присъствените учебни затятия на учениците от ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево, преустановявт се и...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,           Програмата ми за управление на Община Николаево за мандат 2019-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на...
Прочети
От вчера, 26.10.2020 г., и днес, 27.10.2020 г., в община Николаево има два нови случая на болни от COVID-19. Предвид...
Прочети
Изх. № 05-00-264/23.10.2020  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Проради отмяна на Заповед № РД-01-603 / 13.10.2020 и Заповед № РД-01-611 / 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът...
Прочети