Новини

Уважаеми съграждани,За мен е огромно удоволствие да ви съобщя, че Община Николаево е одобрена за финансиране по два инвестиционни проекта:-...
Прочети
                                                                                                   О Б Я В Л Е Н И ЕОбщина Николаево, обл. Стара Загора обявява на всички заинтересовани граждани, че е...
Прочети
На вниманието на всички граждани.Министерство на здравеопазването издаде Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 04.04.2021...
Прочети
Уважаеми граждани на община Николаево,Във връзка с многократни запитвания, отправени към отделни служители от Общинска администрация Николаево и към Кмета...
Прочети
Скъпи граждани на Община НиколаевоДнес е Благовещение - едни от големите християнски празници, денят на благата вест за раждането на...
Прочети
Уважаеми съграждани,Щастлив съм да съобщя на населението на община Николаево и в частност - на хората от с. Нова махала,...
Прочети
    Със заповед № РД-01-96 / 24.03.2021 г. кметът на Обкщина Николаево прекрати конкурса за длъжността Директор на дирекция „Общински дейности...
Прочети
Избиратели с постоянен, съответно настоящ адрес на територията на община Николаево, които към 4 април 2021 г. са поставени под...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска администрация Николаево публикува списъци на заличените лица от...
Прочети
Изх. № 05-00-68/22.03.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕОбщина Николаево напомня на гражданите в общината, че се извършва доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа...
Прочети
На основание чл. 90 от Изборния кодекс и Решение № 2117-НС / 22.02.2021 г. на ЦИК, и поради наличие на необходимия...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-173 / 18.03.2021 т. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево издаде Заповед № РД-01-94...
Прочети
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ОБЩИНА НИКОЛАЕВО  ОБЯВЯВАконкурс по документи и събеседване за...
Прочети
По данни от НИС за COVID-19 към днешна дата, 18.03.2021 г., активните случаи на болни от COVID-19 в Община Николаево...
Прочети
                                         З А П О В Е Д  № РД-01-90                                         гр. Николаево, 17.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед...
Прочети