Новини

Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на...
Прочети
Уважаеми лекари и здравни работници,Денят на Св. Иван Рилски – Чудотворец - 19 октомври, който се чества и като Ден...
Прочети
Стопански факултет на Тракийски университет – Стара Загора информира, че към факултета е открито ново професионално направление 4.6. „Информатика и...
Прочети
Уважаеми съграждани,Със свое Решение № 701 / 07.10.2021 г. Министерски съвет на Република България обяви 12 октомври за Ден на...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД- 01-330 / 06.10.2021 г. І. На основание...
Прочети
Данъчна служба при Община Николаевоуведомява всички жители на общината,че срокът за  подаванена декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕот част от услугите за ТАКСА...
Прочети
Уважаеми учители,          Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай 5 октомври – Международен ден на учителя!   ...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
Предварителните избирателни списъци се съставят на база постоянен адрес и се публикуват на основание чл. 42, ал. 1 от Изборния...
Прочети
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕПо решение на Министерски съвет, преброяването с преброител е удължено до 10.10.2021 г.Срокът за обхода на преброителите при Преброяване...
Прочети
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  Със своя заповед № РД-01-312 / 24.09.2021 г. Кметът на община...
Прочети
Изх. № 05-00-205/24.09.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 07 и 08.10.2021 год. от 09.30 до 12.00  часа служители от Община Николаево ще...
Прочети
„Въодушевен от това свято дело и, за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, ПРОВЪЗГЛАСЯВАМ СЪЕДИНЕНАТА НА...
Прочети
 Изх. № 05-00-191/15.09.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети