Новини

О Б Я В АСДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МЪГЛИЖ, НИКОЛАЕВО“със седалище гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32,...
Прочети
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер...
Прочети
Уважаеми съграждани,На 16.09.2023 г. (събота) за пореден път ще се проведе националната кампания „Да изчистим България заедно“, в която Община...
Прочети
Уведомление до г-н Стефан Видолов за заличаване на регистрацията му по постоянен и настоящ адрес
Прочети
З А П О В Е Д № РД-01-294 гр. Николаево, 25.08.2023 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за...
Прочети
Изх. № 05-00-179 / 07.09.2023 г.   ПОКАНАза публично обсъждане на Отчет на бюджет 2022 г. на Община Николаево На основание...
Прочети
Уважаеми жители на Община Николаево, Поздравявам ви с националния празник 6-ти септември - Денят на Съединението на Източна Румелия с...
Прочети
Изх. № 05-00-168 / 24.08.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Община Николаево, със седалище и адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“...
Прочети
                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Епо Заповед № РД-01-286 / 15.08.2023 г. На основание Заповед № РД-01-286...
Прочети
Национален инициативен комитет за честването на  110 години от Балканските войни (1912-1913 г.), създаден с Решение № 739 / 06.10.2022...
Прочети
Изх. № 21-00-5 / 11.08.2023 г. ДОРЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ: Коалиция „ГЕРБ – СДС“ e_mail: paunov@gerb.bg Коалиция...
Прочети
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси...
Прочети
О Б Я В Л Е Н И Е:          Община Николаево, обл.Стара Загора  на основание чл. 129, ал. 1 от...
Прочети
 Уважаеми граждани,В Общинска администрация Николаево е получено уведомление от представител на инициативен комитет на инициативата „Референдум за мир и суверенитет“,...
Прочети