Предсрочни избори за народно събрание – 11.07.2021г.

Справка по избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. можете да направите:- на местата, на...
Прочети
Със свое решение № 44-НС / 08.06.2021 г. РИК-Стара Загора назначи секционните избирателни комисии на територията на Община Николаево, съгласно...
Прочети
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание на 11.07.2021, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес...
Прочети
  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)                        за произвеждане на избори за народни представители                                           на 11 юли 2021 г.                                 (по чл. 42, ал....
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-174гр. Николаево, 26.05.2021 г.  ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.  На основание чл. 44, ал....
Прочети