Решения

РЕШЕНИЕ № 336 Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36   ОТНОСНО: Приемане...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 326Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35 ОТНОСНО: Определяне представител на...
Прочети
 РЕШЕНИЕ№ 319Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34ОТНОСНО: Отчет за дейността на...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 312Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33  ОТНОСНО: Отчет на кмета...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 306Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32 ОТНОСНО: Отдаване под наем...
Прочети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 305Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 08.12.2021 г. с Протокол № 31 ОТНОСНО: Удължаване на...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 294Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.11.2021 г. с Протокол № 30  ОТНОСНО: Полагане на клетва по...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 286Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с Протокол № 29 ОТНОСНО: Отдаване под наем...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 279Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28 ОТНОСНО: Отдаване под наем...
Прочети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 277Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 17.09.2021 г. с Протокол № 27        ОТНОСНО:...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 269Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с Протокол № 26 ОТНОСНО: Отдаване под наем...
Прочети
Д Е К Л А Р А Ц И Я                                                                  Правно основаниеЧл.21, ал.2, предл. 5-то от ЗМСМА В деловодството на...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 262Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25 ОТНОСНО: Приемане на Наредба...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 249Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24  ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 241Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23  ОТНОСНО: Избор на заместник-председател...
Прочети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 227Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22  ОТНОСНО: Приемане на...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 207Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21 ОТНОСНО: Отдаване под наем...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 197Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол №...
Прочети