Предоставяне на консултантски услуги по проект\" Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала, общ. Николаево\" на общ. Николаево по мярка 07- \" Основни услуги