Стартира нов проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ на Агенция за социално подпомагане.

Стартира нов проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ на Агенция за социално подпомагане. image

СЪОБЩЕНИЕ

На 08.09.2020 г. в община Николаево стартира отново Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ на Агенция за социално подпомагане.

Програмата включва приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в рамките на 38 работни дни в подкрепа на уязвими граждани, които не са в състояние сами да си осигурят прехраната в условията на извънредна ситуация, породена от разпространението на заболяването COVID-19. Като съпътстваща подкрепа за потребителите ще се извършва и услуга по закупуване на хранителни продукти и други продукти от първа необходимост с техни средства.

Проектът обхваща 170 потребители в цялата община от следните целеви групи:

  1. Лица, които, поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване, не могат да осигурят сами своите ежедневни потребности от храна;
  2. Уязвими лица, включително лица над 65 години, без доходи или с доходи под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях.

Проектът ще се реализира в периода от 08 септември 2020 г. до 31 октомври 2020 г. и е финансиран съгласно Договор № ФС01-1119 / 01.09.2020 г., сключен между община Николаево и Агенцията за социално подпомагане гр. София.

Стойността на проекта е в размер на 18 734,00 лв., осигурени изцяло от Агенцията за социално подпомагане гр. София.