Новини

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,           Програмата ми за управление на Община Николаево за мандат 2019-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на...
Прочети
От вчера, 26.10.2020 г., и днес, 27.10.2020 г., в община Николаево има два нови случая на болни от COVID-19. Предвид...
Прочети
Изх. № 05-00-264/23.10.2020  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Проради отмяна на Заповед № РД-01-603 / 13.10.2020 и Заповед № РД-01-611 / 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът...
Прочети
Във връзка със Заповеди № РД-01-603 / 13.10.2020 г. и № РД-01-609 / 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, със...
Прочети
        Община Николаево напомня на фирмите и на жителите на общината, собственици на водовземни съоръжения от подземни води (кладенци, сондажи, герани,...
Прочети
Изх. № 05-00-246/16.10.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Община Николаево, обл. Стара Загора обявява на всички заинтересовани граждани, че е изработен  проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на водовземна...
Прочети
Община Николаево търси да назначи лице с опит в провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки. Желаещите следва да...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за правеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните...
Прочети
 ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“ в Общинска администрация Николаево  ...
Прочети
Към 12.10.2020 г. на територията на община Николаево има седми регистриран случай на заболял от COVID-19.Предвид на това задължаваме гражданите...
Прочети
Община Николаево се включва в инициативата за набиране на средства за ремонт на храм "Свети Архангел Михаил" в с. Елхово,...
Прочети
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в провеждания от Община Николаево конкурс за длъжността главен експерт "Бюджет и човешки ресурси",...
Прочети
Към 08.10.2020 г. на територията на община Николаево има пореден регистриран случай на заболял от COVID-19.Предвид на това задължаваме гражданите...
Прочети
Във връзка със Заповеди № РД-01-548 / 30.09.2020 г. и № РД-01-549 / 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и...
Прочети
Служба „Местни данъци и такси“ при Общинска администрация Николаево уведомява всички жители на общината, че от 01-ви октомври 2020 г....
Прочети