Новини

На 6 май отбелязваме Гергьовден, може би един от най-големите български празници. Името Георги е най-често срещаното мъжко име в...
Прочети
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ СТРАНИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ОБЩИНА НИКОЛАЕВО  ПОКАНАЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА...
Прочети
                                                                                                                                 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Общинска администрация...
Прочети
ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗОграничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности...
Прочети
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Общинска администрация...
Прочети
Уважаеми граждани на Община Николаево,скъпи трудещи се!Честит ден на труда и на международната работническа солидарност!Не напразно нашият народ е казал...
Прочети
С П И С Ъ Кна допуснатите кандидати при провежданe на конкурс за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“...
Прочети
Тази информация е изготвена в изпълнение на изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС и във връзка с чл.20, ал.1 от...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е На основание Заповед № РД-01-159/ 20.04.2023 г. на Кмета на Община...
Прочети
Изх. № 05-00-85/20.04.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Уважаеми съграждани, жители и гости на Община Николаево,Наближава един от най-светлите християнски празници - Възкресението на Иисус Христос. Нека светлината на...
Прочети
Проект за изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещ частично допълнение в нормата на чл.22, ал....
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител по чл. 9а от ЗДСл Община Николаево, със седалище и адрес...
Прочети
ЛАЗАРОВДЕН Лазаровден е християнски празник, който носи името на Свети Лазар. Името Лазар е символ на здраве и дълголетие.Лазар е бил...
Прочети
Цветница е! Празникът, с който идва пролетта и топлото време.Честит празник на всички именици, носещи имена на цветя и дървета. Бъдете здрави,...
Прочети
Уважаеми лекари и здравни работници,Поздравявам ви по случай професионалния празник на здравния работник и Световния ден на здравето - 7...
Прочети
Организационно-техническият екип за провеждане на изборите за народно събрание на 02.04.2023 г.  в Община Николаево изказва голямата си благодарност към...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички членове на секционни избирателни комисии в общината, назначени в изборите за народни представители на 02.04.2023...
Прочети