Новини

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaignГласуване по настоящ адресГласуване на хора с уврежданияГласуване с машинаКак да гласуваш с машина  - стъпка по стъпка
Прочети
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание 2022, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са...
Прочети
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА НА ТВОРЦИ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СТАНКА ПЕНЧЕВА“    Започва шестият национален литературен...
Прочети
Удължаване на срока на проект  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+“ между Министерство на труда и социалната политика и Община Николаево за разпределение...
Прочети
Изх. № 05-00-203/18.08.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и...
Прочети
Изх. № 21-00-2 / 18.08.2022 г.  ДОРЪКОВОДСТВА НА: Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“e_mail: nikola_minchev@abv.bg Коалиция „ГЕРБ – СДС“ e_mail: paunov@gerb.bg ПП „ДВИЖЕНИЕ...
Прочети
Със Заповед № РД-01-253 / 15.08.2022 г. кметът на Община Николаево определи местата на територията на Община Николаево, на които...
Прочети
Уважаеми граждани на Община Николаево, Във връзка с произвеждането на предстоящите избори за народни представители на 02.10.2022 г., ЦИК е...
Прочети
Уважаеми съграждани, Позволявам си да отправя апел към вас за по-голяма лична отговорност относно предотвратяване на опасността от пожари и...
Прочети
Съгласно Заповед № РД-01-248 / 11.08.2022 г. в срок до 30.09.2022 г., включително, се създава вътрешен ред за влизане в...
Прочети
 З  А  П  О  В  Е  Д № РД-01- 250/11.08.2022 год.  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление...
Прочети
На основание Заповед РД-01-247 / 11.08.2022 г. на Кмета на Община Николаево, във връзка с издадена Заповед РД-01-222 / 10.08.2022...
Прочети
Уважаеми граждани на Община Николаево,От месец юни 2022 г.  в Община Николаево се провежда проект „Хъб за комплексни интегрирани мерки...
Прочети
Със своя заповед № РД-01-222 / 10.08.2022 г.  Директорът на РЗИ - Стара Загора отменя въведените с негова Заповед №...
Прочети
Със своя Заповед № ПО-09-1052 / 03.08.2022 г. Директорът на ОД "Земеделие" - Стара Загора определи състава на комисиите по чл....
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява, че поради липса на коректно подадени в срок заявления за участие, обявеният по ЗДСл конкурс за...
Прочети
Изх. № 05-00-189/05.08.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети