Новини

Уважаеми жители на гр. Николаево,с голямо удоволствие искаме да ви уведомим, че през месец септември 2023 г. успешно приключи изграждането...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-397 гр. Николаево, 01.11.2023 г.  Относно: Опазване на обществения ред, при провеждане на втори тур на избори за...
Прочети
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,Поздравявам ви с Деня на народните будители -...
Прочети
 Съгласно Заповед № РД-01-375 / 23.10.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Николаево и с цел опазване на обществения ред...
Прочети
Със свои Заповеди Директора на ОД "Земеделие" Стара Загора одобри Споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за разпределяне...
Прочети
Община Николаево уведомява гражданите на общината, че за предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.,...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-359 гр. Николаево, 12.10.2023 г.  На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл....
Прочети
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.                                             ...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Община Николаево, назначени за предстоящите на 29.10.2023 г. избори за общински...
Прочети
Със заповед № РД-01-358 / 12.10.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Николаево, поради събрани нужния брой заявления за гласуване...
Прочети
Честит празник на българските общини! Честит празник, колеги!Общинска администрация Николаево
Прочети
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, на база анализите и...
Прочети
ДОБИВШИТЕ И НАСТОЯЩИУЧИТЕЛИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВОУважаеми учители,Приемете поздравленията ни по случай Вашия професионален празник 5 октомври – Международен ден на учителя.Училището...
Прочети
З А П О В Е Д № РД-01-355 гр. Николаево, 04.10.2023 г.  На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от...
Прочети