Проекти на нормативни актове / Обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕС настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26,...
Прочети
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВОПредставяме на Вашето внимание разработен Проект на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА...
Прочети
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне  на  местните данъци на Община Николаево,приета с Решение на...
Прочети
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно...
Прочети
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, считано от 16.11.2020 г. Община Николаево предоставя 30-дневен срок, в...
Прочети
Общински съвет Николаево прави предложение за промяна в правилника за организацията и дейността му. Докладната записка се предоставя на вниманието...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 4...
Прочети
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,...
Прочети
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия...
Прочети
В раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикуван проект за изменение на...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява гражданите на общината и всички заинтересовани лица, че в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на...
Прочети
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от АПК, в раздел "Общински съвет",...
Прочети