Новини

Община Николаево уведомява гражданите на общината, че за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание,...
Прочети
Искам да изкажа огромната си благодарност към Иванка Христова Иванова и Стоянка Митева Иванова, жители на гр. Николаево, за проявената...
Прочети
На 02 и 03 октомври 2021 г. представители от Община Николаево - начело с кмета на Общината г-н Николай Кънев,...
Прочети
Изх. № 26-00-83 / 22.10.2021 г.ДО      ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА                                    Относно: Представяне на индикативна ценова оферта по проект „Закупуване на ново...
Прочети
Изх. № 05-00-234/21.10.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Общинската преброителна комисия - Николаево уведомява всички жители на общината, че Преброяването на населението и жилищния фонд 2021 в община...
Прочети
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на...
Прочети
Уважаеми лекари и здравни работници,Денят на Св. Иван Рилски – Чудотворец - 19 октомври, който се чества и като Ден...
Прочети
Стопански факултет на Тракийски университет – Стара Загора информира, че към факултета е открито ново професионално направление 4.6. „Информатика и...
Прочети
Уважаеми съграждани,Със свое Решение № 701 / 07.10.2021 г. Министерски съвет на Република България обяви 12 октомври за Ден на...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД- 01-330 / 06.10.2021 г. І. На основание...
Прочети
Данъчна служба при Община Николаевоуведомява всички жители на общината,че срокът за  подаванена декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕот част от услугите за ТАКСА...
Прочети
Уважаеми учители,          Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай 5 октомври – Международен ден на учителя!   ...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
Предварителните избирателни списъци се съставят на база постоянен адрес и се публикуват на основание чл. 42, ал. 1 от Изборния...
Прочети