Проекти на нормативни актове / Обществено обсъждане

Общинска администрация Николаево информира заинтересованите лица, че е разработен ПРОЕКТ на "Стратегия за управлението на общинската собственост за мандата 2024-2027 г.“.  На...
Прочети
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Николаево чрез настоящото...
Прочети
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, на база анализите и...
Прочети
Проект за изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещ частично допълнение в нормата на чл.22, ал....
Прочети
Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Николаево и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно...
Прочети
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от...
Прочети
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от...
Прочети
С Наредба № 6 се определят местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно изменение на  годишния...
Прочети
С настоящата докладна записка председателят на ОбС Николаево внася предложение до ОбС за промяна в Правилника за организацията и дейността на...
Прочети
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника...
Прочети
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника...
Прочети