Проекти на нормативни актове / Обществено обсъждане

В този раздел се публикуват всички проекти за нови, проекти за изменение, допълнение и отмяна на нормативни актове на Общински...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Николаево и екологична оценка към...
Прочети