Обществена поръчка с предмет\" Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ \" Снежанка\" и ОУ \" Св. Св. Кирил и Методий\" и упражняване на автор