Проекти на нормативни актове

В този раздел се публикуват всички проекти за изменение, допълнение и отмяна на нормативни актове на Общински съвет Николааево.