Решения на Общински съвет - Николаево, мандат 2015-2019 г.