Новини

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ   На 5 юли 2019 г. в Държавен вестник бе...
Прочети
На вниманието на заинтересованите лица
Прочети
Уважаеми г-н Колев, тъй като не бяхте открит на адреса, с който сте регистриран в НБД "Население", с настоящото Ви...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова...
Прочети
Общинска администрация уведомява заинтересованите лица, че започва процедура за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до ПИ с...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-01-128 / 30.05.2019 г. на Кмета на Община Николаево...
Прочети
Във връзка с писмо изх. № КОС 01-5984(9) / 30.05.2019 г. на РИОСВ - Стара Загора и на основание  чл....
Прочети
Общинска администрация Николаево съобщава на членовете на секционните избирателни комисии, образувани на територията на Община Николаево в изборите за членове...
Прочети
Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на...
Прочети
На 23.05.2019 г. са издадени Заповеди на Кмета на Община Николаево, отнасящите по опазване на обществения ред на територията на...
Прочети
С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Във връзка с провеждане на избори за членове...
Прочети
По повод 24 май - Празника на Община Николаево, Общинска администрация Николаево открива на 11.05.2019 г. Майски дни на Община...
Прочети
Днес, по повод 9 май - Денят на ученическото самоуправление, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Николаево, съвместно с...
Прочети
По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия...
Прочети
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от АПК, в раздел "Общински съвет",...
Прочети
Стартира приемът на заявления за индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания От 1 април 2019 г. в Дирекция...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички граждани, че в сайта на Общината, банер "Избори за Европейски парламент", в раздел "Обявления и...
Прочети
На 13.03.2019 г. Общински съвет - гр. Николаево проведе извънредно свое заседание, на което прие Декларация в подкрепа и за запазване...
Прочети