Новини

Считано от 29.10.2020 г. се преустановяват присъствените учебни затятия на учениците от ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево, преустановявт се и...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,           Програмата ми за управление на Община Николаево за мандат 2019-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на...
Прочети
От вчера, 26.10.2020 г., и днес, 27.10.2020 г., в община Николаево има два нови случая на болни от COVID-19. Предвид...
Прочети
Изх. № 05-00-264/23.10.2020  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Проради отмяна на Заповед № РД-01-603 / 13.10.2020 и Заповед № РД-01-611 / 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът...
Прочети
Във връзка със Заповеди № РД-01-603 / 13.10.2020 г. и № РД-01-609 / 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, със...
Прочети
        Община Николаево напомня на фирмите и на жителите на общината, собственици на водовземни съоръжения от подземни води (кладенци, сондажи, герани,...
Прочети
Изх. № 05-00-246/16.10.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Община Николаево, обл. Стара Загора обявява на всички заинтересовани граждани, че е изработен  проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на водовземна...
Прочети
Община Николаево търси да назначи лице с опит в провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки. Желаещите следва да...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за правеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните...
Прочети
 ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“ в Общинска администрация Николаево  ...
Прочети
Към 12.10.2020 г. на територията на община Николаево има седми регистриран случай на заболял от COVID-19.Предвид на това задължаваме гражданите...
Прочети
Община Николаево се включва в инициативата за набиране на средства за ремонт на храм "Свети Архангел Михаил" в с. Елхово,...
Прочети
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в провеждания от Община Николаево конкурс за длъжността главен експерт "Бюджет и човешки ресурси",...
Прочети
Към 08.10.2020 г. на територията на община Николаево има пореден регистриран случай на заболял от COVID-19.Предвид на това задължаваме гражданите...
Прочети
Във връзка със Заповеди № РД-01-548 / 30.09.2020 г. и № РД-01-549 / 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и...
Прочети
Служба „Местни данъци и такси“ при Общинска администрация Николаево уведомява всички жители на общината, че от 01-ви октомври 2020 г....
Прочети