Новини

Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на...
Прочети
Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., Общинска администрация – Николаево...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в раздел...
Прочети
В Община Николаево стартира изпълнението на проект "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ОБЛАСТ СТАРА...
Прочети
Уведомяваме всички заинтересовани леца, че на сайта на Община Николаево, в банер "Местни избори 27 октомври 2019", раздел "Обявления и...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички граждани, че в сайта на Общината, банер "Местни избори 27 октомври 2019", в раздел "Обявления...
Прочети
Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед № РД-01-220 / 11.09.2019 г. на Кмета на Община Николаево, дните 21-ви, 22-ри...
Прочети
На 04.09.2019 г., Общинска избирателна комисия - Николаево, назначена с Решение № 835-МИ / 27.08.2019 г., изменено с Решение №...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява гражданите на общината и всички заинтересовани лица, че в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на...
Прочети
На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че на 05.09.2019 г., четвъртък, в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация...
Прочети
Кметът на Община Николаево уведомява заинтересованите лица, че на 19-ти август 2019 г. от 11,00 часа в Заседателната зала, находяща...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № ПО-09-437 / 2019 г. на Директора на ОД "Земеделие"...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед на Кмета на Община Николаево е открита процедура по категоризация...
Прочети
О Б Я В А Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както...
Прочети