Новини

Данъчна служба при Община Николаево уведомява всички жители на общината, че срокът за  подаване на декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕ от част...
Прочети
В раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикуван проект за изменение на...
Прочети
Днес, 06.11.2019 г., от 15.00 часа се проведе тържественото първо заседание на ОбС Николаево, мандат 2019-2023 година. Заседанието бе свикано...
Прочети
Със своя заповед № АК-02-ЗД-42 / 04.11.2019 г. Областният управител на област Стара Загора променя датата за свикване на първото заседание на...
Прочети
Със заповед № АК-02-ЗД-32 / 31.10.2019 г. Областният управител на област Стара Загора свиква на 07.11.2019 г. (четвъртък) от 15,00...
Прочети
Общинска администрация Николаево отбеляза 1-ви ноември - Денят на народните будители, като поднесе цветя над паметните плочи на бележитите местни...
Прочети
Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на...
Прочети
Общинска администрация Николаево информира всички граждани, че за опазване на обществения ред по време на предстоящия втори тур на изборите...
Прочети
До участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с...
Прочети
Общинска администрация Николаево информира всички граждани, че за опазване на обществения ред по време на предстоящите на 27.10.2019 г. избори...
Прочети
С Решение № 475 / 20.09.2019 г. на ОбС Николаево, до полагане на клетва от новоизбраните кмет на община и...
Прочети
Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на...
Прочети
Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., Общинска администрация – Николаево...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в раздел...
Прочети
В Община Николаево стартира изпълнението на проект "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ОБЛАСТ СТАРА...
Прочети
Уведомяваме всички заинтересовани леца, че на сайта на Община Николаево, в банер "Местни избори 27 октомври 2019", раздел "Обявления и...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички граждани, че в сайта на Общината, банер "Местни избори 27 октомври 2019", в раздел "Обявления...
Прочети
Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед № РД-01-220 / 11.09.2019 г. на Кмета на Община Николаево, дните 21-ви, 22-ри...
Прочети