Новини

Кметът на Община Николаево - г-н Николай Кънев, забрани със заповед ползването на питейна вода в с. Едрево за напояване,...
Прочети
През месец май 2020 г. на територята на община Николаево започна изграждане на система за видеонаблюдение на входните точки и...
Прочети
Съгласно Заповед № РД-01-172 / 26.06.2020 г. на Кмета на Община Николаево, въведените със Заповеди №№ РД-01-164 / 17.06.2020 г....
Прочети
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“  № Три...
Прочети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВОИзх. № 05-00-171/24.06.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1...
Прочети
Във връзка с изданените на 22.06.2020 г. заповеди на Министъра на здравеопазването за мерките срещу COVID-19, Кметът на Община Николаево...
Прочети
Във връзка с промените в чл. 54а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, паричното обезщетение за безработица се отпуска...
Прочети
Във връзка с последните разпореждания на Министъра на здравеопазването по повод мерките срещу COVID-19, със свои заповеди Кметът на Община...
Прочети
Удължаване на срока на проект „Целево подпомагане с  топъл обяд в община Николаево”  Със заповед №РД01-314 от 21.05.2020 г. на...
Прочети
ПОКАНА На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за народните читалища, читалищното настоятелство при Народно читалище „Васил Левски 1923“...
Прочети
О Б Я В Аза набиране на кандидати за домашни помощници по проект „Патронажна грижа в община Николаево“ Във връзка...
Прочети
На 11 юни 2020 г. г-жа Флоранс Робин – посланик на Франция в България, г-н Ганчо Илиев – председател на...
Прочети
                                                                                                 СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“ В община Николаево стартира проект „Патронажна грижа в община Николаево“ по процедура за...
Прочети
На 11 юни 2020 г. г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в България, ще посети община Николаево, където заедно с...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 79, ал.1 от...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ             Днес, 05.06.2020 г., в 11,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от Илия Илиев - земеделски...
Прочети
На първи юни в Централния парк на гр. Николаево с много игри, хора и добро настроение се проведе празникът на...
Прочети