Новини

Съобщение Националния осигурителен институт, ТП - Стара Загора, уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с обявеното извънредно положение в...
Прочети
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Агенцията по заетостта напомня: „Останете си вкъщи“. Агенцията по заетостта препоръчва...
Прочети
Заповедта е отменена със Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на община Николаево, на основание Заповед № РД-01-139...
Прочети
Отменена със Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на община Николаево, във връзка със Заповед № РД-01-139 /...
Прочети
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята...
Прочети
Скъпи дами от община Николаево, По повод 8-ми март – денят на жената и майката, Кметът на Община Николаево –...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ от 04.03.2020 год.          На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с...
Прочети
                Днес, по повод първи март, Общинска администрация Николаево бе огряна от усмивките и пожеланията...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г. На основание Заповед № РД-01-55/...
Прочети
Списък на пасища и мери- общинска собственост, които могат да бъдат предоставени на земеделски стопани за индивидуално ползване за 2020/2021...
Прочети
Дирекция "Бюро по труда" Казанлък и Общинска администрация Николаево информират гражданите на община Николаево, че стратира изпълнението на Националната програма...
Прочети