Новини

По повод международния ден на детето, Общинска администрация Николаево организира детски празник в парка пред сградата на общината. За децата...
Прочети
Със Заповед № РД-01-152 / 27.05.2020 г. Кметът на Община Николаево обявява периода от 27.05.2020 г. до 30.11.2020 г. за...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е...
Прочети
Днес, 27 май, във връзка със Заповед № РД-01-277 / 26.05.2020 г. на министър на здравеопазването, Кметът на Община Николаево...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково,...
Прочети
З А П О В Е Д № РД-01-150 гр. Николаево, 22.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е...
Прочети
Във връзка с издадена Заповед № РД-01-268 / 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково,...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от земеделски стопанин Любомира Славова...
Прочети
ВАЖНО! С решение № 325 / 14.05.2020 г. на Министерски съвет за периода 14.05-14.06.2020 г. в станата е обявена извънредна...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова...
Прочети
Във връзка със заповеди на Министъра на здравеопазването с номера РД-01-247 / 01.05.2020 г., РД-01-249 / 03.05.2020 г. и РД-01-250...
Прочети
ОБЯВА На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91 от...
Прочети
На 27.04.2020 г. на територията на община Николаево бе извършена дезинфекция на улици, паркове и други открити пространства срещу COVID-19.
Прочети