Новини

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                   През месец...
Прочети
  АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                  ...
Прочети
АНОНС ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ На 19.06.2012 г. от 13.30 часа в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо №...
Прочети
„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД На основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че на 08.06.2012...
Прочети
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ В НИКОЛАЕВО ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ В ОБЛАСТ...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с...
Прочети