Търгове и конкурси

Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 146 / 01.08.2016 г.   I. На...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 79 / 25.04.2016 г.   I. На...
Прочети
О  Б  Я  В  А               І. На основание Заповед №  234 / 18.11.2014г. на Кмета на Община...
Прочети
            І. На основание Заповед № 125 / 02.07.2014г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 47 / 27.03.2014 г.   I. На...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № 192 / 30.08.2013 г.   На основание Заповед...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 171 / 08.08.2013 г.          На...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 170 / 08.08.2013 г.           На...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 85 / 18.04.2013 г.   На основание...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 84 / 18.04.2013 г.   На основание...
Прочети
О Б Я В Л Е Н И Е по Заповед № 39 / 27.02.2013 г.   На основание Заповед...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На основание чл. 37 от ЗОС и чл. 62, ал. 1, от Наредба № 3 за реда...
Прочети