Търгове и конкурси

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-428 / 24.11.2023 г.На основание Заповед № РД-01-428/ 24.11.2023...
Прочети
                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Епо Заповед № РД-01-286 / 15.08.2023 г. На основание Заповед № РД-01-286...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е На основание Заповед № РД-01-159/ 20.04.2023 г. на Кмета на Община...
Прочети
З А П О В Е Д №  РД-01-169 гр. Николаево 13.06.2022 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл....
Прочети
О  Б  Я  В  А                                                                по Заповед № РД-01-112 / 02.05.2022 г. I. На основание Заповед № РД-01-112 / 02.05.2022...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Епо Заповед № РД-01-32/ 31.01.2022 г. На основание Заповед № РД-01-32/ 31.01.2022...
Прочети
І.  На основание Заповед № РД-01-224 / 03.09.2020 г. на Кмета на Община Николаево, Общинска администрация Николаево обявява публични търгове...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г. На основание Заповед № РД-01-55/...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.   На основание Заповед №...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-67/ 01.04.2019 г. На основание Заповед № РД-01-67...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 329 / 26.11.2018 г.   На основание...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 282 / 11.10.2018 г.   На основание...
Прочети
  О Б Я В Л Е Н И Е   по Заповед № 220 / 06.11.2017г.   На основание...
Прочети